Kariyer

AV-NUR gelişimini ve ilerlemesini sürdürebilmekiçin,çalışanlarımızın vizyonu geniş,müşteri ihtiyaç ve beklentilerinikarşılamayı hedefleyen,gelişime ve yeniliğe açık çalışanlar olmasını.


AV-NUR taşımacılık,insan kaynakları politikasıçalışma yasası ve düzenlemelerine uyumlu, adil, saygılı ve iş güvenliği ileçalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını yaratabilmek,çalışanlarının gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birliktebüyümesini sağlamaktır.